حداکثر و حداقل طول لوله کشی کولر گازی و اسپلیت

حداکثر  حداقل طول لوله کشی کولر گازی اسپلیت

برای اینکه کولر گازی و اسپلیت بیشترین راندمان را داشته باشد توجه به موقعیت نصب و رعایت نکات استاندارد در آن اهمیت ویژه ای دارد.

یکی از این نکات ،رعایت طول لوله کشی استاندارد برای کولر گازی و اسپلیت می باشد.برای بهره بردن از همه توان کولر توجه به این نکته که طولِ لوله کشی بیشتر از مقدار استاندارد ،از سرمادهی کولر می کاهد خیلی مهم است.

تکنسین ها استفاده از ۵ متر لوله گذاری یعنی همان متراژ لوله ای که داخل بسته بندی اولیه دستگاه است را استاندارد قلمداد می کنند.

برای اکثر نصب ها این متراژ کفایت می کند.ولی برای مکان هایی که با این متراژ لوله نمی توان نصب را انجام داد باید به مقدار مورد نیاز لوله مسی به آن اضافه کرد.این مقدار را می توان به مقدار قبلی جوشکاری کرد و یا می توان از لوله های با متراژ بالا استفاده کرد و لوله مسی داخل بسته بندی دستگاه را مورد استفاده قرار نداد.

حداکثر طول لوله گذاری افقی ۵ متر به ازای هر ۱ تن و حداقل ۲.۵ متر به ازای هر ۱ تن می باشد و حداکثر طول لوله گذاری عمودی ۲.۵ متر به ازای هر ۱ تن و حداقل می تواند صفر باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.